Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami.

Świeckość

Świeckość

„Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując...

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa, a szerzej instytucji wyznaniowych i religijnych. Niezgoda na wpływ tych...

Ateizm

Ateizm

Jeśli powiem, że gdzieś tam, między Marsem i Jowiszem krąży po orbicie okołosłonecznej Niewidzialny Różowy Jednorożec, i choć absolutnie nikt nie potrafi udowodnić, że to twierdzenie jest nieprawdziwe, to jednak słusznie zostanę wyśmiany za nonsensowność takiego twierdzenia. Gdyby...

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

DEKLARACJA W OBRONIE DEMOKRACJI PRZED POSTĘPUJĄCĄ KLERYKALIZACJĄ POLSKI

2014-07-12

Uczestnicy konferencji „25 lat w cieniu Kościoła. W hołdzie Barbarze Stanosz” wyrażają protest przeciwko postępującej klerykalizacji życia publicznego, która rujnuje konstytucyjnie zagwarantowaną bezstronność światopoglądową władzy państwowej i samorządowej w Polsce, prowadzi do demontażu państwa prawa i niszczy polską demokrację. Próby zaostrzania prawa antyaborcyjnego z wprowadzeniem karalności kobiet, awantura o „gender”, państwowe obchody kanonizacji Jana Pawła II, deklaracja wiary pracowników służby zdrowia i oświadczenia środowisk prawniczych w podobnym duchu, a zwłaszcza najnowsze ataki na wolność słowa i wyrazu w związku z decyzją władz o zdjęciu z afisza sztuki „Golgota Picnic” pod groźbą użycia siły przez agresywne grupy katolickie – to niebezpieczne działania zmierzające do wprowadzenia państwa wyznaniowego w Polsce z zastosowaniem metod totalitarnych.

W czerwcu mija 25 lat od pierwszych tzw. wolnych wyborów z 1989 r. Jednak zmiany, które nastąpiły wciągu minionego ćwierćwiecza, przyniosły nie tyle czy nie tylko upragnioną wolność i demokrację, ile systematyczne zawłaszczanie władzy przez Kościół Katolicki. Dzięki swoim wpływom politycznym hierarchia kościelna narzuca społeczeństwu poglądy sprzeczne z wiedzą naukową i aspiracjami wykształconego społeczeństwa, w tym postawy irracjonalne, ignorancję i obskurantyzm. Skrajnie zachowawcza nauka kościoła katolickiego godzi w prawa człowieka, w szczególności w prawa kobiet oraz osób LGBTQ, a także ogranicza wolności i prawa obywatelskie w sferze wolności sumienia, słowa i wyrazu, dyskryminując osoby innych wyznań bądź bezwyznaniowe i wpływając destrukcyjnie na rozwój kultury, sztuki i nauki. Od 1989 r. trwa nieprzerwany proces delaicyzacji prawa polskiego i klerykalizacji wszystkich dziedzin życia w Polsce, w tym również z naruszeniem obowiązującego prawa.

Polska „ukrzyżowana” od sali sejmowej po żłobki, od urzędów pocztowych po banki; kobiety pozbawione elementarnego prawa do decydowania o swoim ciele i losie, zmuszane do noszenia ciąży z ciężko uszkodzonym płodem i rodzenia dzieci niezdolnych do przeżycia; szkoła publiczna zamieniana w katolicką medresę, gdzie uczniowie mają więcej lekcji religii niż biologii; uczeni poddani presji ograniczania wolności badań naukowych, artyści z kneblem na ustach, lekarze nakłaniani do uznania wyższość prawa boskiego nad państwowym, prawnicy powołujący się na prawo kanoniczne, księża stojący ponad prawem i posłowie modlący się o deszcz. A w tle bezimienny obywatel, który bez względu na wyznanie lub jego brak płaci za zawłaszczanie przestrzeni publicznej, pamięci i historii oraz narzucanie reguł państwa wyznaniowego przez Kościół Katolicki przy wsparciu elit politycznych korzystających na sojuszu tronu i ołtarza. W państwie, które zrezygnowało z wartości oświeceniowych będących fundamentem nowoczesnej liberalnej demokracji i scedowało formację obywatelską na Kościół oraz zależne od niego instytucje, demokracja zamiera ustępując miejsca populistycznemu autorytaryzmowi.

W ostatnim okresie doszło do gwałtownego nasilenia antydemokratycznych działań konserwatywnych środowisk katolickich, w tym do otwartego nawoływania przez hierarchów do nieprzestrzegania prawa państwowego oraz do popierania agresywnych grup katolickich wymuszających przemocą fizyczną lub groźbą jej zastosowania przyjęcie rozwiązań niezgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawa, np. cenzury prewencyjnej. Dzieje się to przy nieadekwatnej reakcji władz centralnych i lokalnych lub ich bierności, a czasem także otwartej przychylności.

Nie kwestionujemy prawa ludzi wierzących do praktykowania religii zgodnie z dogmatami ich wiary. Sprzeciwiamy się jednak narzucaniu religijnych nakazów i zakazów całemu społeczeństwu. Protestujemy przeciwko ograniczaniu wolności w Polsce, w tym fundamentalnej wolności sumienia oraz wolności słowa i wyrazu artystycznego. Wzywamy władze rządowe i samorządowe do przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa, w którym żaden obywatel nie jest ani uprzywilejowany, ani dyskryminowany ze względu światopogląd.

Domagamy się przestrzegania zasad demokracji w Polsce.

Warszawa, 30.06.2014 r.