Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami.

Świeckość

Świeckość

„Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując...

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa, a szerzej instytucji wyznaniowych i religijnych. Niezgoda na wpływ tych...

Ateizm

Ateizm

Jeśli powiem, że gdzieś tam, między Marsem i Jowiszem krąży po orbicie okołosłonecznej Niewidzialny Różowy Jednorożec, i choć absolutnie nikt nie potrafi udowodnić, że to twierdzenie jest nieprawdziwe, to jednak słusznie zostanę wyśmiany za nonsensowność takiego twierdzenia. Gdyby...

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

MOJE PAŃSTWO NIE ISTNIEJE!!!

2014-06-15

Moje Państwo nie istnieje – dlaczego?

Wielką burzę wywołały nagrania ze spotkania szefa MSW, Prezesa NBP i byłego Ministra Transportu. Z ich rozmów wynika, że kondycja naszego państwa jest bardzo słaba, w przeciwieństwie do wypowiedzi Premiera Rządu RP Donalda Tuska. Nagrań nie będę komentował, bo każdy wyrobi sobie na ten temat własną opinię. Nie zgadzam się jednak z tymi komentatorami, którzy uwypuklają nielegalność nagrania. A, czy ci sami ludzie, którzy nami kierują podsłuchują nas legalnie? Nami kierują korporacje: polityków, prawników, bankowców i wierzących katolików. Oni stanowią prawa i nakładają na nas obowiązki korzystne dla siebie, a obciążające społeczeństwo. Nikt o zadnie nas nie pyta. O wszystkim decydują biskupi w zmowie z politykami. Największym problemem rozkładu państwa jest anarchia prawa szerzona przez tych, co je stanowią i przykładnie powinni go przestrzegać oraz funkcjonariuszy Kościoła rzymskokatolickiego. Rozkład państwa zapoczątkowany został przez rządy “Solidarności”, którzy o rządzeniu państwem nie mieli zielonego pojęcia, więc oddali władzę Kościołowi rzymskokatolickiemu i podpisali Konkordat dający jego funkcjonariuszom olbrzymie, nienależne im przywileje, w tym finansowe. Za otrzymywane od państwa około 13 miliardów złotych rocznie, zbudowali potęgę swojej despotycznej feudalnej władzy w Polsce i kupili sobie polityków, sędziów i innych prawników, lekarzy oraz ludzi kochających się w gromadzeniu bogactwa pod płaszczykiem przestrzegania nadrzędności prawa bożego nad stanowionym przez człowieka. Obecnie panowie czupurni biskupi jakoś zamilkli, a rozrabiać zaczęli świeccy fundamentaliści religijni. Prekursorami klauzuli sumienia, choć przed prof. Chazanem żaden z nich głośno o tym szaleńczym pomyśle nie mówił, byli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier Donald Tusk, Marszałkowie sejmu i senatu, sędziowie nie kierujący się obowiązującym prawem lecz, stojący na stanowisku, że w lokalach użyteczności publicznej powinien wisieć symbol watykańskiej feudalnej władzy i wiary. Publiczne płaszczenie się dostojników państwowych psuje państwo. Nie można budować demokracji na podwalinach zgnilizny feudalnej władzy, którą reprezentuje kler i panowie biskupi, obywatele obcego i nieprzyjaznego ludzkości państwa. Proces ten zapoczątkował pan Karol Wojtyła, któremu nasza zaślepiona wiarą władza ślepo zaufała i nie dostrzegła tego, że narzucając im Konkordat, miał on na myśli tylko interes Kościoła na czele, którego stanął, bo został wybrany papieżem. Wszyscy, ślepo zauroczeni wiarą, religijni fundamentaliści, robią wszystko, aby funkcjonariusze Kościoła mieli zapewnione beztroskie i dostatnie życie doczesne na ziemi kosztem wszystkich podatników, a przymierające głodem i gnębione religijnymi dogmatami społeczeństwo życie wieczne w domniemanym niebie. Z twarzy prof. Chazana, zaślepionego wiarą, bije przekonanie, że za taką bezbożność, jak aborcja, byłby gotów podpalić stos pod tą doświadczoną przez jego mściwego Boga kobietą. Zatem, możemy się zgodzić z podsłuchanymi dyskutantami, że państwo polskie nie istnieje i nie będzie istnieć dotąd, dopóki władza będzie sprawowana przez podległych watykańskim funkcjonariuszom kacyków, ślepo zauroczonych wiarą i prawem bożym oraz klauzulą sumienia. Tymi przymiotami kieruje się tylko religijny feudalizm, którego depozytariuszem jest państwo Watykan. Stanisław Błąkała Kraków, 15 czerwca 2014 r.