Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami.

Świeckość

Świeckość

„Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując...

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa, a szerzej instytucji wyznaniowych i religijnych. Niezgoda na wpływ tych...

Ateizm

Ateizm

Jeśli powiem, że gdzieś tam, między Marsem i Jowiszem krąży po orbicie okołosłonecznej Niewidzialny Różowy Jednorożec, i choć absolutnie nikt nie potrafi udowodnić, że to twierdzenie jest nieprawdziwe, to jednak słusznie zostanę wyśmiany za nonsensowność takiego twierdzenia. Gdyby...

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

TROJAŃSKI KOŃ-KORDAT

2014-06-06

Przytłaczająca większość sprawujących po roku 1989 władzę w Polsce wys(b)rańców narodu to lobbyści kościoła. Nawiedzony prezydent, premier, ministrowie, parlamentarzyści i senat nie pozwolą na uchwalenie w sejmie żadnej ustawy godzącej w pasożytnicze dobro kościoła i kleru. Tylko zmiana władzy z prokleszej na świecką, neutralną światopoglądowo dokonana w drodze wyborów przez świadome i mądre społeczeństwo pozwoli stworzyć warunki do zerwania konkordatu, co rozpocznie lawinę pozytywnych zmian we wszystkich dziedzinach życia polskiego społeczeństwa. To przecież zapisy w wiernopoddańczym Watykanowi konkordacie są przeszkodą i hamulcem reorganizacji polskiego wojska, służb mundurowych, szkolnictwa i wszystkich innych dziedzin życia, którymi dziś kler współrządzi wraz z wystraszonymi i skulonymi w służalczych ukłonach przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dla przykładu: religię do państwowych szkół wprowadzono mocą jednej resortowej ustawy i po zerwaniu konkordatu można ją wyprowadzić do kościelnych salek katechetycznych identycznie - jedną ustawą MEN raz na zawsze.  To konkordat gwarantuje i ustala istnienie tzw. ordynariatu polowego wojska polskiego, a więc wyłącznie zerwanie tej fatalnej w skutkach umowy umożliwi i uprości rozwiązanie wszystkich spraw rozdziału kościoła od państwa. Jedynym beneficjentem tego nielegalnie i bezprawnie wprowadzonego w życie gniota jest panoszący się po Polsce kler i szkoda, że tak mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę mimo, że to w swoim codziennym życiu na każdym kroku odczuwa. W Polsce proces uświadamiania społeczeństwu jego sytuacji poprzez między innymi wskazanie winnych ogłupiania, manipulacji, złodziejstwa, oszustw, biedy materialnej i intelektualnej jest i będzie trudny ponieważ radio, telewizja i prasa (z nielicznymi wyjątkami) znajdują się pod kontrolą i wpływem kleru, manipulując łatwowierną i ciemną rzeszą uprawiając kleszą propagandę watykańskiego totalitaryzmu. Ten proces wymaga czasu oraz, co najważniejsze mądrych i uczciwych ludzi, ich zaangażowania, chęci i wytrwałości…

Wojtek Skrobot