Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami.

Świeckość

Świeckość

„Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując...

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa, a szerzej instytucji wyznaniowych i religijnych. Niezgoda na wpływ tych...

Ateizm

Ateizm

Jeśli powiem, że gdzieś tam, między Marsem i Jowiszem krąży po orbicie okołosłonecznej Niewidzialny Różowy Jednorożec, i choć absolutnie nikt nie potrafi udowodnić, że to twierdzenie jest nieprawdziwe, to jednak słusznie zostanę wyśmiany za nonsensowność takiego twierdzenia. Gdyby...

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

Wystąp z Kościoła

2016-02-29

blog_img

Wystąp z Kościoła

Jest skrzętnie przemilczanym i ignorowanym przez biskupów faktem, że występowanie z Kościoła nie jest

jego wewnętrzną sprawą. Dzięki trwającej od czerwca 2010 roku batalii

Wystap.pl potwierdziły to ostatecznie wyroki Naczelnego Sądu

Administracyjnego. Wszystko co trzeba zrobić żeby wystąpić z dowolnego

kościoła to napisać zrozumiałe i jednoznaczne oświadczenie woli,

podpisać się i wysłać do proboszcza parafii chrztu za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru. Wystąpienie jest skuteczne od dnia odebrania

pisma. Ten zaś pokazany jest na rewersie „zwrotki”. To wszystko. Cała „instrukcja KEP-u o apostazji

(której nie było nawet w prawie kościelnym!) to był gigantyczny humbug,

mający na celu przejęcie kontroli nad tym procesem poprzez zaoferowanie

ekskomuniki na życzenie„. Ekskomunika nie jest jednak równoznaczna z wystąpieniem – to kara kościelna. Apostaci

nadal (i do końca życia) podlegają prawu kanonicznemu. Kościół

Katolicki po prostu nie uznaje wystąpienia – i nigdy nie uznawał. Nadal

wyznaje zawartą w kanonie 11 KPK a nawet wzmocnioną przez Benedykta XVI

zasadę semel catholicus semper catholicus (raz katolik, zawsze katolik). „Prośba o ekskomunikę” albo „sakrament apostazji” sprowadza(ła) się do upokarzającej procedury, często trwającej całymi miesiącami, skutkującej karą ekskomuniki czyli czymś w rodzaju odwracalnego „zawieszenia w prawach członka„.

Aby zapobiec podleganiu prawu Watykan w marcu 2006 wysłał do przewodniczących episkopatów całego świata instrukcję mającą na celu przejęcie kontroli nad tym trendem – „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica„.

Nie miała ona na celu „ułatwienie apostazji” lecz utrudnienie a w

zamyśle – uniemożliwienie stosowania odpowiednich krajowych ustaw

(więcej na ten temat w „Czy Watykan ułatwia apostazję?„). Ta manipulacja udała się tak dobrze, że kilka tysięcy osób w Polsce zastosowało się do roboczego projektu instrukcji Rady Prawnej KEP, który nie tylko nie dotyczył formalnego wystąpienia z Kościoła, ale sami jej twórcy (!) w piśmie do nas przyznali, że nie ma on żadnego znaczenia w prawie polskim. Odbyło się to za cichym przyzwoleniem państwa,

które nie chciało reagować na zawłaszczenie przestrzeni publicznej

przez Konferencję Episkopatu Polski. W czerwcu 2010 powstał ten portal,

który powiedział temu „non possumus” i rozpoczął świecką kontrofensywę.

Deklerykalizując

zawłaszczoną przy aktywnym wsparciu „witryn apostatycznych” przestrzeń

publiczną opracowaliśmy wniosek o odnotowanie, że ktoś nie chce być już

uważany za wiernego Kościoła – czyli to do czego Polacy mają prawo,

którego zostali pozbawieni. Po niezwykle zaciętej walce z

broniącym proboszczów na własną niekorzyść (!) Generalnym Inspektorem

Ochrony Danych Osobowych Naczelny Sąd Administracyjny w październiku

2013 roku w całej serii wyroków przyznał wreszcie jednoznacznie, że

wystąpienie z jakiegoś kościoła nie jest jego wewnętrzną sprawą,

regulowaną jakimiś dekretami biskupów. Potwierdził tym to, co głosimy na

Wystap.pl od samego początku! Założyciel Wystap.pl Maciej Psyk został

za te osiągnięcia nagrodzony tytułem Racjonalisty Roku 2013 i nagrodą specjalną Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej za budowę świeckiego państwa.

Był to jednak dopiero wstęp do trwającej obecnie batalii o realne a nie

„na papierze” podleganie kościołów ustawie o ochronie danych osobowych.

Możesz ją wesprzeć i wziąć w niej udział korzystając z opracowanej

procedury i poniższych formularzy (wersje K i M).

  wystąpienie k (15,5 KiB, Ilość pobrań: 12 952)

  wystąpienie m (16,5 KiB, Ilość pobrań: 14 760)

Co z tym zrobić:

0. przed wypełnieniem ściągnij i przeczytaj instrukcję dla uczestników


1. uzupełnij (dla ułatwienia zaznaczono na czerwono)

2. wydrukuj

3. przyłóż na dole w zaznaczonym miejscu pierwszą stronę dowodu osobistego

4. zeskanuj i wydrukuj lub skseruj

5. podpisz

gotowe pismo wygląda tak:

6. zrób dwie takie same kopie z tymi samymi datami i schowaj do szuflady

7. pismo wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do parafii miejsca chrztu (razem z kserem świadectwa chrztu)

adres parafii znajdziesz tutaj

W ciągu 14 dni powinien przyjść dowód dokonania adnotacji.

Teoretycznie proboszcz ma taki obowiązek. Praktycznie – może wezwać Cię

do zastosowania się do „procedury apostazji kanonicznej”, która nie

obowiązuje nawet w jego diecezji. W takim jednak przypadku musi liczyć z

tym, że GIODO wyda mu nakaz dokonania adnotacji w księdze chrztów o

Twoim wystąpieniu (od którego może się odwoływać do sądów

administracyjnych). Metodą „pokojową” (która powinna być standardem)

udało się to w kilkudziesięciu parafiach, m.in.:

1. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie

2. Świętej Trójcy w Jędrzejowie

3. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

4. Bożego Ciała w Poznaniu

5. błogosławionego Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie

6. Podwyższenia Krzyża św. w Raszkowie

7. św. Anny w Lubartowie

8. Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

9. Parafii przy Bazylice pw. Świętego Jakuba Apostoła i Świętej Agnieszki w Nysie

10. św. Katarzyny i Opatrzności Bożej w Jastrzębiu Zdrój

11. Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie

12. św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach

13. św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim

14. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi

15. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie

16. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu

Poza tym były przypadki kiedy od razu proboszcz „uznawał” wcześniej

złożony akt apostazji po otrzymaniu formularza z Wystap.pl czyli

zbyteczne były propagowane przez apostatów „skargi do kurii”.

Jeśli nadejdzie odpowiedź pozytywna zrób skan i wyślij na admin@wystap.pl.

Jeśli natomiast proboszcz odmówi dokonania adnotacji lub nic nie

odpisze trzeba napisać skargę do GIODO z prośbą o wydanie decyzji

administracyjnej. Aby otrzymać pomoc prawną wyślij skan odpowiedzi proboszcza lub „zwrotki” (jeśli nie ma odpowiedzi).

Do czego jest potrzebna kserokopia dowodu osobistego?

Formularz można wysłać listem ponieważ ustawa o ochronie danych

osobowych nie wymaga, by nadawca obowiązkowo zgłosił się do adresata. W

tym przypadku jednak wymagane jest jakieś dodatkowe potwierdzenie

tożsamości poza podpisem. 5 listopada 2003 roku włoski odpowiednik GIODO

wydał decyzję,

że fotokopia dowodu tożsamości jest w tym przypadku wystarczająca.

Także „nasz” GIODO nigdy nie twierdził, że konieczne jest potwierdzenie

notarialne.

Ze swojej strony Kościół zaakceptował „wystąpienie po włosku” 24 listopada 2006 roku, w wyjaśnieniu okólnika „Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica” dla Przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoch.