Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami.

Świeckość

Świeckość

„Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując...

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa, a szerzej instytucji wyznaniowych i religijnych. Niezgoda na wpływ tych...

Ateizm

Ateizm

Jeśli powiem, że gdzieś tam, między Marsem i Jowiszem krąży po orbicie okołosłonecznej Niewidzialny Różowy Jednorożec, i choć absolutnie nikt nie potrafi udowodnić, że to twierdzenie jest nieprawdziwe, to jednak słusznie zostanę wyśmiany za nonsensowność takiego twierdzenia. Gdyby...

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

O nas

Witajcie serdecznie drodzy sympatycy, i mamy nadzieję, że hojni darczyńcy.

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą “A.Ś.A.”, która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa, których do stworzenia fundacji skłoniły niepokojące zjawiska związane z niebywałą jak dotąd ekspansją środowisk klerykalnych w przestrzeń publiczną w Polsce. Utrzymywanie Polaków w stanie zobojętnienia umysłowego jest największym przestępstwem kleru wobec naszego narodu, czego skutkiem jest niski poziom wykształcenia, wieczna bieda, niski kapitał ludzki, rozpad więzi społecznychniskie poczucie moralności, brak odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. To wszystko razem powoduje olbrzymie szkody społeczne i jest bezpośrednio wynikiem działań kleru na przestrzeni ostatnich dziesięciu wieków  w naszym kraju. Są to uzasadnione przesłanki, by wreszcie zacząć bardziej zdecydowanie działać na rzecz świeckości społeczeństwa i państwa, która powinna być standardem w nowoczesnym kraju, w nowej Europie XXI-go wieku.

Jak, i co chcemy zrealizować:

Spróbujemy Wam powiedzieć o sobie wszystko, czego na początek zapewne chcecie sie o nas dowiedzieć. Chcemy odpowiedzieć na wasze pierwsze, zasadnicze pytania. Np. Jakie są nasze plany poza rutynowymi działaniami zawartymi w statucie Fundacji A.Ś.A.? Zacznijmy od b/ważnego działania jakim jest wolontariat, bo bez wolontariuszy, nasza akcja nie będzie mieć powodzenia. Jest to dział dla ludzi utożsamiających się z naszą działalnością, chcących wykazać się poprzez pomoc w organizacji kampanii społecznych, imprez okolicznościowych, konferencji, szkoleń, akcji informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych. Osoby posiadające odpowiednią wiedzę mogą udzielać porad specjalistycznych (prawnych, księgowych, psychologicznych, PR), lub czuwać przy fundacyjnym telefonie zaufania. Przy tym, wolontariusz będzie miał możliwość własnej realizacji poprzez tworzenie ulotek, folderów, haseł reklamowych i pomagać przy ich dystrybucji. Każdy z wolontariuszy będzie mógł znaleźć u nas coś dla siebie, coś w czym jest dobry, na czym się zna. Co, poza tym ? Co poza spontaniczną, tzw. kampanią ulotkowo/plakatowo/billboard’ową ? Ta kampania ma nie tylko promować Fundację A.Ś.A. ale przede wszystkim uświadamiać polskie społeczeństwo o istniejących zagrożeniach i problemach społecznych, które nie docierają do mas wskutek braku rzetelnych informacji.  Ulice, na początek Lublina, a później całej Polski będą nasze. Informacyjne ulotki, plakaty, banery powinny pojawić się wszędzie, i dotrzeć do wszystkich, nawet tych otumanionych duchami. A teraz, do dzieła. Ktoś powie, że to plany szaleńcze, niewykonalne, utopijne itd. itp. My mówimy; nie, to nie utopia, to da się zrealizować. Potrzebne są tylko odpowiednie, korzystne warunki, szczere chęci i niezłomność w idei, a przy tym wizja satysfakcji z osiągnięć w kształtowaniu/kształceniu nowego, światłego pokolenia. Zacznijmy od zbudowania pierwszego w Polsce przedszkola dla dzieci tych rodziców i prawnych opiekunów, którzy zwyczajnie nie chcą, by ich maluchy były indoktrynowane religijnie. Pierwszego przedszkola gwarantującego im, że ich pociechy nie będą od najmłodszych lat okłamywane, a będą miały przy okazji programowego kształcenia, możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami etyki. Takiego przedszkola, które będzie się szczycić swoją świeckością. Ale, zanim osiągniemy tak heroiczny cel, zacznijmy od tego, co możemy zrobić już dziś. Dzieci w wieku 3-6 lat nie są w stanie same wystąpić w swojej obronie, są bardziej wrażliwe na dyskryminację, nierozumiejące powszechnie stosowanych, krzywdzących je praktyk, które mogą spowodować nieodwracalne skutki w dalszym ich rozwoju. Dlatego chcemy zwrócić uwagę dyrektorów przedszkoli publicznych, jaki wpływ na psychikę małego dziecka może mieć, niestety praktykowane dziś, wyprowadzenie go na czas prowadzenia zajęć z religii z pozostałymi przedszkolakami. Dołożymy wszelkich starań, aby w przedszkolach publicznych były organizowane (zakładane) grupy, w których dzieci nie będą uczestniczyły w przedsięwzięciach o charakterze religijnym, a w szkołach klasy świeckie, wolne od podstępnie wtłaczanych religijnych przekazów, bo mamy nadzieję, że uda się to w przyszłości zrealizować również w kolejnych etapach kształcenia, na szczeblach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. cdn.
  • W skład Zarządu Fundacji wchodzą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tomasz Zielonka - Prezes Zarządu 
  • Sekretarz Zarządu 

        • W skład Rady Fundacji wchodzą:                                                                                                                                                                                                                                                           

      Grażyna Kuźmicka - Przewodnicząca

      Marian Michał Szubstarski - Członek Rady

      Członek Rady 

<